Breaking News
Home / „შირინ ასალ“ის ისტორია

„შირინ ასალ“ის ისტორია

კვების სამრეწველო კომპანია „შირინ ასალ“ი ერთადერთი ინდუსტრიული ჯგუფია რომელიც მოიცავს ყველა სახის ტკბილეულის, შოკოლადისა და კაკაოს პროდუქციის წარმოებას, და მრავალფეროვან და მაღალი ხარისხის პროდუქციას ფართო სპექტრის მომხმარებლისთვის აწარმოებს და ავრცელებს.

კვების სამრეწველო კომპანია „შირინ ასალ“ი  თავისი ფართო ინვესტიციით ნედლეულისა და შეფუთვის მრეწველობაში და ასევე სადისტრიბუციო და გაყიდვების ქსელებში ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ ერთი ინდუსტრიული კომპლექტის  უნიკალური ღონისძიებით დევიზით „მარცვლიდან თარომდე“ მოიპოვა სარგებელი.

კვების სამრეწველო კომპანია „შირინ ასალ“ის ეკონომიკური და დიფერეცირებული მომსახურების სარგებელი ბაზრის უფრო სწრაფად ზრდაზე აისახა.

shirin-asal-2460

კვების სამრეწველო კომპანია „შირინ ასალ“ი გარდა საუკეთესო ხარისხის პროდუქციის წარმოებისა  აგრეთვე განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა შემოქმედებითსა და ინოვაციებს პროდუქციის წარმოების სფეროში ისე რომ პროდუქციის გაყიდვების ნახევარზე მეტი კვების სამრეწველო კომპანია „შირინ ასალ“ში წარმოების ადგილზე იქნა მიღწეული რომელიც ბოლო ორი წლის განმავლობაში მზადდება დიზაინი, წარმოება და მიეწოდება ბაზარს.

კვების სამრეწველო კომპანია „შირინ ასალ“ი უსაფრთხოებისა და შესყიდვების ქსელის პირდაპირი ორგანიზებით კაკაოს მარცვლებს დასავლეთ აფრიკაში და კოტ-ში უწყვეტი სახით ნედლეულის შემოტანის პროცესისა და რაიმე უკმარისობისა ან დაზიანების ასაცილებლად ამ პროცესის დროს დაცვის საჭირო მექანიზმებით უზრუნველყოფს.

„შირინ ასალ“ი კაკაოს მარცვლის მწარმოებელ ქვეყნებში ძლიერი პოზიციით სარგებლობს.

კვების სამრეწველო კომპანია „შირინ ასალ“ი  შოკოლადისა და საკონდიტრო წარმოების ფუნდამენტურ საფუძვლად დარჩება ქვეყანასა და რეგიონში.

„ შირინ ასალ“ი თავისი სწრაფი განვითარების განმავლობაში ერთი  მცირე ქარხნიდან ქვეყნის წამყვანი მაღალი სტატუსის ინდუსტრიულ ჯგუფამდე მიაღწია  შოკოლადისა და საკონდიტრო წარმოებაში  რომელიც ყოველთვის აკმაყოფილებს მომხმარებლის მოთხოვნებს და ყოველთვის ითვალისწინებს ბაზარზე განვითარებულ  მოვლენებს.

SHIRINASAL2

კვების სამრეწველო კომპანია „შირინ ასალ“ი თავიანთი წარმოებული პროდუქციის ხარისხის თვალსაზრისით და ფართო მომსახურების გამო და იმის გამო რომ უწყვეტი ზრდა და განვითარების პოლიტიკა გააჩნია, მსოფლიოს უმეტეს ქვეყნებში განსაკუთრებული რეპუტაცია და სახელი ენიჭება.

კვების სამრეწველო კომპანია „შირინ ასალი“ს სიტკბოთი სავსე სამყაროს კარი  მისი მომხმარებლისთვის   ერთი პატარა პაკეტი შოკოლადის ნამცხვრის წარმოებით გაიღო .

იმის გათვალისწინებით რომ ერთგულება და ნდობა გამოიჩინეს ჩვენმა მომხმარებლებმა ირანსა და მსოფლიოს სხვა დანარჩენ ქვეყნებში , კვების სამრეწველო კომპანია“ შირინ ასალ“ი

გრძნობს რა ბევრად უფრო მეტ პასუხისმგებლობას  საჭიროდ თვლის რომ მომსახურების ეს კომპლექსური სამუშაო უფრო მეტი სერიოზულობით   შესრულდეს რათა ჩვენი მომხმარებელთა ჯანმრთელობა ვუზრუნველყოთ და დავაკმაყოფილოთ მათი მოთხოვნები

და ყველა ეს ძალისხმევა სრულდება მომხმარებელთა დასაკმაყოფილებლად რომლებიც ყველაზე ღირებული და მნიშვნელოვანი მონაპოვარია (სიმდიდრეა) კომპანია „შირინ ასალ“ისთვის.

კვების სამრეწველო კომპანია „შირინ ასალი“ არა მარტო წარმოების  და გაყიდვებისა და დისტრიბუციის  ასპექტებზე ინარჩუნებს მტკიცედ ბაზრის ლიდერობას შოკოლადებისა და საკონდიტრო პროდუქციის ასორტიმენტით არამედ სამომხმარებლო  პროდუქტის  შემდეგ ხელისაწვდომობასაც ითვალისწინებს .

„შირინ ასალ“ის პროდუქციის კვებითი ღირებულების გაუმჯობესების გეგმები და ძირითადი ღონისძიებები.

კომპანია „შირინ ასალ“ის დაკვირვების  მზარდი  ტენდენცია   საზოგადოებრივ  ჯანდაცვის სხვადასხვა ასპექტებზე .

მზარდი ინფორმირებულობა ჯანსაღი კვების სათანადო როლის შესახებ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის აღდგენაში და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებაში დახმარება.

ცნობიერების ამაღლება ჯანსაღი კვების როლის თაობაზე სხვადასხვა საზოგადოებრივ  სექტორებში მათ შორის სტუდენტებში და სპორტსმენებში რომლებიც შირინ ასალის პროდუქციას იღებენ რომელიც  მათი ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის აღდგენაში გადამწყვეტ როლს ასრულებს.

კვების სამრეწველო კომპანია „შირინ ასალ“ის წარმატების ძირითადი ფაქტორები:

მჭიდრო ურთიერთობა მომხმარებლებთან

მოსაზრებანი

ინოვაცია და შემოქმედება

პროდუქციის ხელმისაწვდომობა

მიმდინარე ურთიერთობების წარმოშობა აკადემიურ და კვლევით ცენტრებთან

„შირინ ასალ“ ი საკონდიტრო პროდუქციის  ერთადერთი მწარმოებელი კომპანიაა რომელმაც მონაწილეობა მიიღო გამოფენაში  „ჯანმრთელი ქალაქი“.

„შირინ ასალ“მა პირველმა აწარმოა და შესთავაზა ბაზარს  კრინითა და ვიტამინებით გამდიდრებული ნამცხვარი ანემიის   კომპენსირების მიზნით განსაკუთერებით მომხმარებელთა იმ კატეგორიებისთვის როგორიცაა  მოსწავლეები  და ქალები .